Видео

1. ZKONG Blade - Најтенка етикета на електронска полица во светот

2. Средба на серијата ESK на долината ЗКОНГ

3. Етикети на електронски полици ZKONG за дигитализација на свежо платно

4. Етикети на електронски полици ZKONG за дигитализација на свежо овошје

5. Ви го претставуваме Zkong Beyond Series ESL