Хотел

Хотелите би можеле да користат етикета за електронска полица (ESL) за да аплицираат во кантини, сала за состаноци и магацини.

Точните податоци обезбедени од информативниот режим на работа за менаџерите брзо да донесуваат одлуки. Контролираните трошоци како опрема, хартија и мастило можат ефикасно да се намалат. Исто така, намалени се и трошоците за работна сила и грешката.

Ланец на хотели RIU 【шпански】